vvvBemutatkozás

Te vagy a(z) 33662. látogatónk...
 
 
 
 
 
 
 
 

Egyesületünk a NAGYKÕRÖSI LOVAS SPORTEGYESÜLET – továbbiakban NLSE - 200l. augusztusában nyert hivatalos bejegyzést a Pest megyei bíróságon közhasznú társaság minõsítéssel. A közéletbe való bekapcsolódásunk hivatalos bejegyzésünket megelõzve kb. nyolc éve már megkezdõdött, állami fedezõmén állomás üzemeltetésével.

1993-ban igen komoly háttérmunkával sikerült eléri Nagykõrös Város Rendõrkapitányságával együttmûködve, hogy városunkban lovas rendõrökkel erõsödjön a közbiztonság, fõként a külterület hiányos védettsége miatt. A lovas rendõrség l993-l999-ig muködött kisebb-nagyobb megszakításokkal. Sajnálatos megszûnéséig telephelyünkön biztosítottuk a járõrlovak elhelyezését, ill. ideiglenes irodát a lovas rendõrök részére. A hivatalos megszûnés elõtt egy évvel gyakorlatban a lovas rendorség már nem mûködött. A külterületen élõk felvetésére l998-ban saját lovainkkal és a SZÛCSCOMP SECURITY - vel közösen beindítottuk a lovas biztonsági járõrszolgálatot. A hatékony mûködéshez szükséges anyagi források hiánya miatt ez a szervezet sem volt hosszú életû. Múltja l – l,5 évre tehetõ. A külterületnek éppúgy, mint az elmúlt évtizedben, ma is – és talán egyre inkább - szüksége van hatékony, bármilyen rossz közlekedési útviszonyok között könnyen mozogni tudó biztonsági szolgálatra. A tanyán élõk a hosszú évek alatt megszokták, hogy telephelyünkre bármikor jöhetnek, ha valamilyen sérelem érte õket (személyi, anyagi jellegû), hiszen legtöbb esetben azonnali hatállyal intézkedõ lovas rendõr, lovas biztonsági õr volt segítségükre. Ezek figyelembevételével a mai napig folyamatosan önkéntes lovas polgárõrséget üzemeltetünk saját tulajdonú lovainkkal. Ennek mûködését negatívan befolyásolja, hogy az önkéntes lovas polgárõreink egyre kevesebb olyan szabadidõvel rendelkeznek, amit ilyen jellegû „jótékony célú” munkára fordíthatnak.

Gyermekeink óvodai, iskolai közösségbe kerülésével új lehetõségek tárultak fel elõttünk. Szülõi, pedagógusi, közintézmény vezetõi indítványozásra óvodai, iskolai csoportok, baráti társaságok számára helyet, programot biztosítottunk piknik jelleggel szabadidõ eltöltéséhez, melynek különlegességét természetesen a lovas programok biztosították. 1998-ban elõször – a Nagycsaládosok Nagykõrösi Egyesülete indítványozására - rendeztük meg a mára már hagyománnyá váló, országos ismertségnek örvendõ Nyári Napközis Lovas Tábort. E tábor elsõsorban azért jött létre, hogy minden gyermeknek anyagi és társadalmi hovatartozás megkülönböztetése nélkül hasznos és biztonságos szabadidõ eltöltést biztosíthasson az oly rövid nyári szünidõben, a mindenkori lehetõ legkisebb anyagi ráfordítást kérve a szülõktõl. A tábor programlehetõségei igen széles körben mozognak:

Alapvetõen a LÓ a fõ motiváló erõ, a lóval való bánásmód, a lovaglás alapjainak elsajátítása mellett számos más szabadidõ eltöltési lehetõség közül válogathatnak a táborozó gyermekek. A teljesség igénye nélkül néhány: fafaragás, íjászat, gyöngyfûzés, festés, agyagozás, batikolás szénrajzolás, vadászbemutató, ügyességi játékok, lovas kocsikázás, bringóhintók használata, gokardozás, játékos KRESZ oktatása tesztlap kitöltésekkel, jutalmazással, túrakerékpározásról tájékoztató, kerékpár szerelés bemutatása-tanulása, rendõr, ill. tûzoltó bemutatók stb.

Táborunkra évrõl évre több a jelentkezõ gyermek városunkból, annak vonzáskörzetébõl, ill. újabban az ország igen sok településérõl. Táborunk egyenlõre csupán napközben foglalkoztatja, felügyeli a gyermekeket, kora reggeltõl késõ délutánig. Rugalmasan kezeljük az érkezési és távozási idopontokat, hiszen elsõsorban a dolgozó szülõk segítségére vagyunk, így egyéni megbeszélések alapján történnek a gyermekek érkezései ill. távozásai a tábor helyszínérõl. Városunktól távol esõ településekrõl jelentkezõ gyermekek az elmúlt években önálló szálláshelyintézéssel tudták csupán elérni, hogy õk is igénybe vehessék szolgáltatásainkat. (Rokonoknál, ismerõsöknél, elõzõévi táborban kötött barátság alapján történõ elszállásolások.) Ebben az évben már szervezett formában tudunk szállást biztosítani az erre igényt tartó gyermekeknek városunkban. A táborok programskáláját minden évben bõvíteni próbáljuk. Ezek természetesen pályázatokon nyert anyagi forrásból történnek. A 2003-as év szenzációja volt táborozó gyermekeink számára, hogy a táborok zárónapjain autóbuszos kirándulást szerveztük más LOVAS objektumokra. Fontosnak tartjuk, hogy a fiatalok megismerjék a LÓ „sokoldalúságát”, megismerjenek más lovas létesítményeket.

A hozzánk látogató csoportok nagyobb százalékban gyermekek. A gyermekek l-2 %-át kivéve, mindannyiójuk futószáron nyeregben vagy voltizshevederen lovagolhat. A lovaglás oktatásakor adott egyszerû utasításaimat – nagy megdöbbenésemre - igen kevés gyermek tudja maradéktalanul teljesíteni legnagyobb akarata, igyekezete mellett. Ennek okai már a testi, lelki, szellemi egészség hiányosságában kereshetõek. Egyszerûbben fogalmazva nagyon furcsálltam, amikor az egyébként egészségesnek tûnõ gyermek nem tudja teljesíteni olyan egyszerû kérésemet, mint pl. Ülj egyenesen! Ezek motiváltak akkor, amikor jelentkeztem és elvégeztem egy Terápiás Lovas Oktatói tanfolyamot. Sajnos ma Magyarországon még nem eléggé ismert, ill. nem elismert a lóval, lovon való gyógyítás, állapotjavítás, holott azok a sérült, fogyatékos társaink, akik hozzájuthatnak a gyógylovagláshoz, terápiás lovagláshoz, hippoterápiához, õk ill. az õ hozzátartozóik, szüleik, gondozóik ill. mi szakemberek bizonyítani tudjuk, hogy a gyógyításnak ez az ága nagyon sokat tud segíteni a rászorultaknak. Jelenleg a Dél-Alföldi régióban egyedüli szaktudással bírok e tekintetben. Egyre többen keresnek meg különféle problémákkal (autizmus, gerincferdülés, hiperaktivitás stb.) A gyógylovagoltatás, hippoterápia csak TIM munkában végezhetõ igazán hatékonyan, szakorvosi véleménykérés, jóváhagyás mellett. A Nagykõrösi Egyesített Szociális Intézmény lakóit rendszeresen részesítjük lovas foglalkozásban, gyógylovagoltatásban, ill. a PM TEGYESZI Nagykõrösi Intézetében nevelkedõ állami gondozott gyermekeket is lovagoltatjuk nevelési, viselkedési, beilleszkedési problémáik megszüntetésére.

A fenti tevékenységeinkbõl forrt ki újabb ötletünk, mely a lovaglás oktatása általános iskolai formában témakört érintette.

A LÓ Magyarországnak, a magyarságnak az egyik õsi-jelenkori kincse igen sok tekintetben. Többek között annak tekintetében, hogy a jövõ nemzedéke is tovább hordozza kultúrájában, sportjában megfelelõen kiemelt színvonalon a LÓ-vat, úgy gondoljuk a lehetõ legfiatalabb korosztályt kell megnyernünk, ahhoz, hogy legyen idejük megtanulni a lóval való mindennemû kapcsolatot, idõben elkezdhessék a lovas sportot, hogy késõbb tapasztalt lovasként hasznos lovas szakemberei legyenek társadalmunknak.

A lovaglás oktatását az egyik helyi általános iskolában beindítottuk fakultatívan, szakkör formájában az elmúlt év õszén, mely a szülõk-pedagógusok-gyermekek körében egyaránt nagy közkedveltségnek örvend. Ezt a tevékenységünket 2003-as tanévben a város összes általános iskolája felé kinyitottuk. A lovaglás az iskolai tanulmányokra, az iskolásokra a következõképpen hat pozitívan: A lovaglás fejleszti az egyensúlyérzéket és a mozgáskoordinációt, segíti a tartáshibák javítást, kialakulásuk megelõzését. Etológiai (az állatok viselkedésével foglalkozó tudomány), természet és állatvédelmi ismereteket szerezhetnek. A más élõlényrõl való gondoskodás-törõdés fejleszti a felelõségtudatot. A sportbeli kihívás teljesítése sikerélményt nyújt. A ló háziasítása történetének megismerése során vagy a ló testfelépítésének tanulások sok olyan háttérismeretet szerezhetnek, amely más tantárgyaknál is jól hasznosítható (biológia, történelem, földrajz).

Köztudott, hogy Magyarország fõ turisztikai vonzereje a LÓ és a BALATON. A mi helyi adottságaink és a lóval való többéves kapcsolatunk alapján úgy gondoljuk, felelõtlenség lenne nem kihasználni lehetõségeinket. Az elmúlt évek lovas turisztikájába való „belekóstolásunk” megalapozhatja, hogy Nagykõrös város is bekapcsolódjon a lovas turisztika vérkeringésébe.

Fenti tevékenységeinket sajnos – egyenlõre - csak idõjárás függvényében tudjuk végezni, hiszen fedett lovarda hiányában a gyakorlati lovaglás oktatását, a gyógylovagoltatást, lovastáboroztatást csak csapadék és fagymentes napokon tudjuk kivitelezni. Ahhoz hogy munkánkat maradéktalanul tudjuk végezni, mindent megteszünk azért, hogy megfelelõ pályázat segítségével mihamarabb felépülhessen a NLSE lovardája.

Munkánk komolyságát jelezvén közlöm, mely szervezeteknek vagyunk tagja:
MAGYAR LOVAS SZÖVETSÉG
MAGYAR LOVAS TURISZTIKAI SZÖVETSÉG
MAGYAR LOVASTERÁPIA SZÖVETSÉG
MAGYAR LIPICAI LÓTENYÉSZTÕK ORSZÁGOS EGYESÜLETE

Fenti szervezetekkel együttmuködünk, kölcsönösen segítve egymás munkáját, célkituzéseink elérését.

Eredményeink :
- Idén 7. Éve rendezünk Nyári Napközis Lovas Tábort
- Negyedik éve folyamatosan (idõjárás függvényében) gyógylovaglást, fogyatékosok sportlovagoltatását, terápiás lovas foglalkozásokat végezzük
- Negyedik éve rendezünk Lovas Rendezvényeket, ennek keretén belül a VI. Nagykõrösi Meghívásos Országos Póni Fogathajtó Versenyt.
- Nagykõrösön egyedülállóan vezettük be a lovaglás oktatását alapszinten általános iskolával közösen együttmûködve szakkör formájában.

Mérföldkövek:
- Tevékenységeink végzéséhez, célkitûzéseink eléréséhez a legfontosabb mérföldkõ a 200l-ben megszerzett Terápiás Lovas Oktatói képesítésem nevezhetõ.
- Terápiás lovagoltatáshoz megfelelõ szakképesítésû, gyermekcentrikus gyógytornászt találtunk.

Célcsoportjainkkal való együttmûködés: Az Egyesített Szociális Intézmény lakói, ápoltjai heti két alkalommal vesznek részt gyógylovaglásban. Az idõs, lóra nem ültethetõ intézeti lakók minden hónap utolsó foglalkozásakor lovas kocsikázásban részesülnek. 2004. május 28-án egész napos majális jellegû „Fogyatékkal Élõk Családi Napja”-t szerveztünk részükre, melyen bemutatásra került a terápiás lovas foglalkozás is. Második éve rendeztük e rendezvényt, 2004-ben már megyei meghívással.

Tagjaink részvétele: tagjaink minden rendezvényünkön részt vesznek, segítve ezzel az egyesület közhasznú munkáját.

Céljaink: Elsõdleges fontosságú, hogy mielõbb felépíthessük Egyesületünk fedett lovardáját, hiszen annak hiánya minden lovas tevékenységünket súlyosan hátráztatja. Fedett hely hiányában az idõjárás határozza meg, hogy mikor lovagoltathatunk. Legnagyobb károsultjai ennek a fogyatékkal élõ embertársaink, akiknek már beépült az életvitelébe a gyógylovaglás, a terápiás lovas foglalkozás heti rendszerességgel.

Egyesületünk elhivatottsága, hogy minél több magyar gyermeket megismertessen a lovaglás mûvészetével, megszerettesse velük a lovakat, a lovas életvitelt. A gyermekeknek meg kell (kellene) tanítani, milyen szerepe volt, van és reméljük lesz a magyarság életében a LÓ-nak. Célunk, hogy minél több majdani lovas szakembert, lótartót, lovas sportolót indítsunk útjára, akik a jövõ lovas nemzedékeként elhivatottságunknak érzik majd a magyarság egyik legjelentõsebb nemzeti kincsének a LÓ-nak „megõrzését” a maga méltóságában.

Nagykõrös, 2005. január

Molnárné Szóláth Erzsébet
elnök

  2005 © Nagykõrösi Lovas Sportegyesület | All Rights Reserved. | web & design